Bujnicki lab - Bujnicki lab
  • RNA has recently emerged as an attractive target for new drug development. Our team is developing new methods to study the interactions between RNA and ligands. Recently, we have developed a new machine learning method called AnnapuRNA to predict how small chemical molecules interact with structured RNA molecules. Research published in PLoS Comput Biol. 2021 Feb 1;17(2):e1008309. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008309. Read More
  • 1

Akcję „Więcej Dobrej Nauki” kieruję do osób z niewielkim doświadczeniem w aplikowaniu o granty i zdobywaniu funduszy na badania – m.in. młodych i/lub z małych ośrodków akademickich. Przede wszystkim zaś do tych, którzy już złożyli wniosek na realizację swoich pomysłów badawczych w Polsce np. do NCN, NCBR, MNiSW, NPRH, FNP, czy innej instytucji i nie otrzymali finansowania, a nie wiedzą, co zrobić, żeby następna wersja ich wniosku wypadła lepiej. Chodzi o zidentyfikowanie projektów, które mają duży potencjał, a nie zostały docenione głównie ze względu na brak „kunsztu grantopisarskiego” autorów.


Pierwszy etap Akcji „Więcej Dobrej Nauki” stanowiło pięć spotkań w wybranych małych i średnich ośrodkach akademickich: Częstochowie, Szczecinie, Siedlcach, Białymstoku i Olsztynie.

Spotkanie na Uniwersytecie w Białymstoku 26 marca 2014 (najdłuższe) zostało zarejestrowane w postaci nagrania video, które obejmuje opis Akcji, wykład na temat dobrych praktyk pisania grantów oraz dyskusję:

http://youtu.be/-W8SvXg3Ohw
Realizacja nagrania: Wojciech Oksztol www.oksztol.com

Udostępniam również [slajdy z prezentacji]
(licencja CC-BY-NC-SA, czyli dozwolone kopiowanie, rozpowszchnianie i modyfikowanie, pod warunkiem, że zostanie odpowiednio zacytowane moje autorstwo zawartych w prezentacji materiałów, każda zmiana oryginalnego pliku zostanie odnotowana i wszystkie dzieła pochodne będą udostępniane na takiej samej licencji)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Zasadniczym elementem akcji jest zaangażowanie ekspertów, czyli naukowców doświadczonych w zdobywaniu i ocenianiu grantów. Warsztaty mają bowiem polegać głównie na indywidualnej pracy uczestnika z trenerem/mentorem, który zapozna się z wnioskiem i recenzjami, a w trakcie spotkania przekaże swoje uwagi, czy sugestie uczestnikowi, i w miarę możliwości odpowie na jego pytania. Kluczowe będzie wyjaśnienie niedoświadczonym naukowcom, jakie błędy popełnili i jak uniknąć ich na przyszłość, ale przede wszystkim, jak konstruktywnie potraktować nawet najbardziej krytyczne recenzje.

Kluczowym etapem akcji są konsultacje, które odbędą się w maju 2014 w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Podczas rozmów z ekspertami uczestnicy będą mieli możliwość szczegółowo omówić swoje projekty (i otrzymane recenzje). Ten etap planuję zorganizować tak, żeby zdążyć przed 17. czerwca 2014 r., bo tego dnia upływa termin składania wniosków do konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA


[REJESTRACJA NA WARSZTATY]
Kontakt w sprawach technicznych z wiązanych z rejestracją: helpdesk@genesilico.pl