Modomics - A Database of RNA Modifications

Reaction details:

Reaction type level 1: methylation
Reaction type level 2: alkylation
Reaction type level 3: group addition
Input group: H
Output group: *C
Introduced group name: methyl
Introduced group type: hydrocarbon
Site: base/endocyclic
Atom address: N1
Modification level: 1

Enzymes that catalyse this reaction:

Acronym Full name Organism
AviRa rRNA guanine N-1-methyltransferase Streptomyces viridochromogenes
RlmA(I) Ribosomal RNA large subunit methyltransferase A Escherichia coli
RlmA(II) 23S rRNA (guanine(748)-N(1))-methyltransferase Streptomyces fradiae
TRM5 tRNA (guanine(37)-N1)-methyltransferase Homo sapiens
TRMT10A tRNA methyltransferase 10 homolog A Homo sapiens
TRMT10B tRNA methyltransferase 10 homolog B Homo sapiens
TRMT10C tRNA methyltransferase 10 C, mitochondrial Homo sapiens
Taw22 tRNA (guanine(37)-N1)-methyltransferase Trm5a/Taw22 Pyrococcus abyssi
Trm10 tRNA (guanine-N(1)-)-methyltransferase Saccharomyces cerevisiae
Trm5 tRNA (guanine-N(1)-)-methyltransferase Saccharomyces cerevisiae
Trm5b tRNA (guanine(37)-N1)-methyltransferase Trm5b Methanocaldococcus jannaschii
Trm5b tRNA (guanine(37)-N1)-methyltransferase Trm5b Pyrococcus abyssi
TrmD tRNA (guanosine(37)-N1)-methyltransferase Escherichia coli
 Image with reaction