tRNAmodpred


Results for job: Mycoplasma capricolum

Job id: 693b645b-307d-4879-8e7f-71dc9a28cbd6
Applied phylogenetic filters:

Download text file with results Run knock-out analysis for this job Download input proteins fasta file


Query tRNA sequences:

accept| | D-domain ||anticodon domain || variable region || T-domain ||accept|
10| 20| 30| 40| 50| 60| 70|
Sequence name012345678901234567-890--1234567890123456789012345eeeeeeeeeeeeeeeeeee6789012345678901234567890123456
tRNA Ala UGC Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGGCCCUUAGCUCAGCU-GGG--AGAGCACCUGCCUUGCACGCAGGGG-------------------GUCGACGGUUCGAUCCCGUUAGGGUCCACCA
tRNA Arg ICG Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GCGCCCGUAGAUCAAUU-GGAU-AGAUCGCUUGACUACGGAUCAAAAG-------------------GUUGGGGGUUCGAGUCCCUCCGGGCGCACCA
tRNA Arg !CU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GCCCAUGUAGCUCAGUA-GGAU-AGAGCACGCGCCUUCUAAGCGUGAG-------------------GUCGGAAGUUCGAGCCUUCUCGUGGGCACCA
tRNA Asn GUU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGCUUUUUAGCUCAGCA-GGU--AGAGCAACCGGCUGUUAACCGGUUU-------------------GUCACAGGUUCGAGCCCUGUAAAAGCCGCCA
tRNA Asp GUC Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGCCCCAUAGCGAAGUU-GGUU-AUCGCGCCUCCCUGUCACGGAGGAG-------------------AUCACGGGUUCGAGUCCCGUUGGGGUCGCCA
tRNA Cys GCA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGCAACAUGGCCAAGC--GGCU-AAGGCAUGGGUCUGCAACACCCUGA-------------------U-CAUCGGUUCGAAUCCGAUUGUUGCCUCCA
tRNA Gln $UG Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-UGGGCUAUAGCCAAGC--GGU--AAGGCAAGGGACUUUGACUCCCUCA-------------------UGCGCCGGUUCGAAUCCUGCUAGCCCAACCA
tRNA Glu $UC Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGCCUGUUGGUGAAGC--GGUU-AACACACACGGUUUUCAUCCGUGGA-------------------CACACGGGUUCGAACCCCGUACAGGCUACCA
tRNA Gly {CC Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GCAGGUGUAGUUUAAU--GGU--AGAACUUCAGCCUUCCAAGCUGAUU-------------------G-UGAGGGUUCGAUUCCCUUCACCUGCUCCA
tRNA His GUK Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosolGGCGUAGGUGGUGAAGU--GGUU-AACACAUCAGGUUGUGGCUCUGACA-------------------UACGCGGGUUCGAUCCCCGUUCUACGCCCCA
tRNA Ile }AU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGACCUUUAGCUCAGUU-GGUU-AGAGCAUCCGGCUCAUAACCGGACG-------------------GUCAUUGGUUCAAGUCCAAUAAGGUCCACCA
tRNA Ile GAU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-CGGAAUAUAGCUCAGCU-GGUU-AGAGCAUUCCGCUGAUAACGGAGAG-------------------GUCGUUGGUUCAAGUCCAAUUAUUCCGACCA
tRNA Leu BAA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GCCUUUUUGGCGGAAUU-GGCA-GACGCAUUAGACUCAAAAUCUAACGAA-----GAAA------UUCGUAUCGGUUCGAAUCCGAUAAAGGGCACCA
tRNA Leu )AA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-CCCCAAGUGGCGGAAUA-GGUA-GACGCAUUGGACUUAAAAUCCAACGGGC----UUAAU---AUCCUGUGCCGGUUCAAGUCCGGCCUUGGGGACCA
tRNA Leu UAG Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGGGGAUUGGCGGAAUU-GGCA-GACGCACUAGACUUAGGAUCUAGCGUC-----UUU-------GACGUAAGGGUUCAAGUCCCUUAUCCCCCACCA
tRNA Lys CUU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GUCUGAUUAGCGCAACU-GGC--AGAGCAACUGACUCUUAAUCAGUGG-------------------GUUGUGGGUUCGAUUCCCACAUCAGGCACCA
tRNA Lys $UU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GACUCGUUAGCUCAGCC-GGU--AGAGCAACUGGCUUUUAACCAGUGG-------------------GUCCGGGGUUCGAAUCCCCGACGAGUCACCA
tRNA Met CAU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGCGGGGUAGCUCAGUU-GGUU-AGAGCGUUCGGUUCAUACCCGAAAG-------------------GUCGAGAGUUCAAAUCUCUCCCCCGCUACCA
tRNA Phe GAA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGUCGUGUAGCUCAGUC-GGU--AGAGCAGCAGACUGAAGCUCUGCGU-------------------GUCGGCGGUUCAAUUCCGUCCACGACCACCA
tRNA Pro UGG Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-CGGGAAGUGGCUCAGUUUGGU--AGAGCAUUCGGUUUGGGACCGAAGG-------------------GUCGCAGGUUCAAAUCCUGUCUUCCCGACCA
tRNA Ser GCU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGGUUAAUACUCAAGUU-GGUG-AAGAGGACACCCUGCUAAGGUGUUAGGUCGG-UCU-----CCGGCGCGAGGGUUCGAGUCCCUCUUAACCCGCCA
tRNA Ser UGA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGAAGAUUACCCAAGUCCGGCUGAAGGGAUCGGUCUUGAAAACCGAGAGUCGG--GGAAA----CCGAGCGGGGGUUCGAAUCCCUCAUCUUCCGCCA
tRNA Thr AGU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GCUGACUUAGCUCAGUU-GGU--AGAGCAAUUGACUAGUAAUCAAUAG-------------------GUCGAAGGUUCAAAUCCUUUAGUCAGCACCA
tRNA Thr UGU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GCUGACUUAGCUCAGCA-GGC--AGAGCAACUGACUUGUAAUCAGUAG-------------------GUCGUAGGUUCGAUUCCUAUAGUCAGCACCA
tRNA Trp BCA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-AGGAGAGUAGUUCAAU--GGU--AGAACGUCGGUCUCCAAAACCGAGC-------------------GUUGAGGGUUCGAUUCCUUUCUCUCCUGCCA
tRNA Trp )CA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-AGGGGCAUAGUUCAGUA-GGU--AGAACAUCGGUCUUCAAAACCGAGU-------------------GUCACGAGUUCGAGUCUUGUUGCCCCUGCCA
tRNA Tyr GUA Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGAGGGGUAGCGAAGU--GGCUAAACGCGGGUGGCUGUAACCCACUUCC------UUAC------GGUUCGGGGGUUCGAAUCCCUCCCCCUCCACCA
tRNA Val UAC Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-GGAGUGUUAGCUCAGCU-GGG--AGAGCUCCUGCCUUACAAGCAGGCG-------------------GUCAUAGGUUCAAGUCCUAUACACUCCACCA
tRNA Ini CAU Mycoplasma capricolum prokaryotic cytosol-CGCGGGGUAGAGCAGUU-GGU--AGCUCGCCGGGCUCAUAACCCGGAG-------------------GUCGCAGGUUCGAGUCCUGCCCCCGCAACCA